Miljöarbete

Hur vi försöker att bidra till en renare värld!

MILJÖARBETE

En ständig miljömedvetenhet är en självklarhet för oss. Vi arbetar aktivt utifrån diverse miljöperspektiv för att på vårt sätt bidra och ansvara för vår miljö. Genom ständiga förbättringar och tydlig målsättning, förebygger vi och minskar ner den negativa miljöpåverkan som vi genererar.

Dricksvatten

I vårt arbete för en bättre miljö har vi kolsyremaskiner för att filtrera vanligt kranvatten till ett högkvalitativt dricksvatten.

Ansvar

 Aktivt sträva efter att öka kunskapen och medvetenheten om miljöfrågor hos såväl anställda, gäster, leverantörer och samarbetspartners.

Råvaruhantering

Lågt råvarusvinn genom att våra kockar lägger maten till varje gäst och att salladen är portionerad i små skålar. Vi har full kontroll över inköp och planering av våra menyer vilket resulterar i att 99% av allt vi producerar konsumeras av våra gäster.

Energi

Minimera energiförbrukningen och använda miljöanpassade energikällor.

Arbetsmiljö

Prioritera produkter som är skonsamma mot miljön när det gäller interna förbrukningsmaterial och rengöringsmedel.