Hur vi försöker bidra
till en renare värld!

Miljöarbete

En ständig miljömedvetenhet är en självklarhet för oss. Vi arbetar aktivt utifrån diverse miljöperspektiv för att på vårt sätt bidra och ansvara för vår miljö. Genom ständiga förbättringar och tydlig målsättning förebygger vi och minskar ner den negativa miljöpåverkan som vi genererar.

Dricksvatten

I vårt arbete för en bättre miljö har vi kolsyremaskiner och kranvatten istället för flaskor.

Ansvar

Aktivt sträva efter att öka kunskapen och medvetenheten om miljöfrågor hos såväl anställda, gäster, leverantörer som samarbetspartners.

Råvaruhantering

Lågt råvarusvinn genom att våra kockar lägger maten till varje gäst och att salladen är portionerad i små skålar. Vi har full kontroll över inköp och planering av våra menyer vilket resulterar i att 99% av allt vi producerar konsumeras av våra gäster.

Energi

Minimera energiförbrukning och använda miljöanpassade energikällor.

Arbetsmiljö

Prioritera produkter som är skonsamma mot både miljön och vår personal vad gäller interna förbrukningsmaterial och rengöringsmedel.