Garage

Trångt att parkera på gatan?

Nu har vi betalgarage för våra lunchgäster! P-hus Solna strand hittar du med infart via Röntgenvägen/Elektrogatan.

Välkommen!

KARTA